O nama

Udruženje građana "Moje Nožičko"

Udruženje građana “Moje Nožičko” je nevladina i nestranačka organizacija osnovana radi dobrovoljnog okupljanja mještana sela Nožičkog koji žele da participitaju u Udruženju, a sa ciljem kontinuiranog razvoja životnog standarda, unapređenja i promocije istinskih vrijednosti i pozitivnog djeovanja i njihove primjene u praksi, a sve u cilju poboljšanja stepena iskorišćenosti raznovrsnih potencijala sela kao i uređenja životne sredine.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

– Da svojim angažovanjem olakša i omogući sveukupni razvoj i prosperitet sela Nožičko, a posebno u oblastima kulture, ekologije, humanitarnog rada, kao i u svim drugim oblastima koje mogu doprineti poboljšanju života svih stanovnika Nožičkog (razne aktivnosti, manifestacije, koncerte, dobrotvorne koncerte i sl).
– Udruženje ima za cilj kroz programske aktivnosti i radne zadatke stvarati radne navike i prenositi potrebna znanja mlađim osobama
– Udruženje podržava mlade ljude u njihovim inicijativama za pokretanje malih projekata
– Povezivanje članova Udruženja radi organizovanja aktivnosti u cilju podizanja kvaliteta življenja i stanovanja ljudi, obrazovanja i kulture , zdravstvene zaštite i ostalih važnih faktora za normalan zivot
– Razvoj demokratskih odnosa u selu Nožičko, održavanje tradicija i kulture, ljudskih prava i sl.
– Sklapanje prijateljstva, saradnja i skupovi sa sličnim udruženjima, gradovima  i grupama širom svijeta
– Podsticanje domaće i međunarodne kulturne, stručne i obrazovne saradnje sa drugim gradovima i oblastima.

– Afirmisanje omladine, podrška u radu i aktivno uključivanje u aktivnosti Udruženja

Djelatnosti Udruženja ostvaruju se u sljedećem:

Organi Udruženja su:

Skupština
Upravni odbor

Za pojedine oblasti rada Upravni odbor posebnom odlukom osniva komisije (sekcije). Broj sekcija, nadležnosti, selekciju i ostala pitanja važna za rad sekcija utvrđuje Upravni odbor sa osnovnim zadatkom unapređenja svih segmenata svoga djelovanja.

Rad Udruženja je javan. Javnost u radu udruženja obezbjeđuje se davanjem podataka o radu Udruženja predstavnicima sredstava javnog informisanja, redovnim i povremenim obavještavanjem članstva o svim aktivnostima unutar Udruženja saglasno važećim propisima o slobodi informisanja.
Javnost u radu Skupštine i Upravnog odbora izuzetno može biti ograničena ukoliko to zahtjevaju interesi čuvanja poslovne tajne. Odluka o isključenju javnosti donosi se glasanjem.

Predsjednik Skupštine: Zoran Lazić.
Zamjenik Predsjednika Skupštine: Danijela Božić Novković.

 

Predsjednik UO/Predsjednik Udruženja: Velimir Mikulić.
Zamjenik Predsjednika UO: Milka Šarić
Sekretar UO: Dragana Žujić,
Članovi Upravnog odbora:

Velimir Mikulić
Dragana Žujić
Milka Šarić
Bojan Mrđa
Željko Vučković
Mile Kojić
Bojan Knežević
Zoran Knežević
Siniša Večernović
Nikola Vujnić
Radomir Dragomirević

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana “Moje Nožičko” su:

Predsjednik Udruženja Velimir Mikulić i
Zamjenik predsjednika Skupštine udruženja Danijela Božić Novković